HOÀNG TRUNG QUÂN

Hoàng Trung Quân

Dự án Đầu tư xây dựng công trình Xưởng bê tông Thạnh Phước với tổng mức đầu tư là 151,788 tỷ đồng. Xưởng bê tông Thạnh Phước...
Công Ty TNHH Hua Luen (Việt Nam) HUA LUEN (VIET NAM) CO.,LTD Công Ty TNHH Hua Luen (Việt Nam) - HUA LUEN (VIET NAM) CO.,LTD Địa chỉ tại Đường 7A, KCN...