Hoàng Trung Quân

Hoàng Trung Quân

NHÀ XƯỞNG HUA LUEN VIỆT NAM


Công Ty TNHH Hua Luen (Việt Nam) - HUA LUEN (VIET NAM) CO.,LTD 


Địa chỉ tại Đường 7A, KCN Nhơn Trạch II - Xã Phú Hội - Huyện Nhơn Trạch - Đồng Nai. 


Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác.

 

 

Gia công, lắp đặt khung kèo thép nhà xưởng Hua Luen Việt Nam

 

 

Lắp đặt tấm lợp LOCKSEAM nhà xưởng Hua Luen Việt Nam

 

 
Gia công, lắp đặt Canopy nhà xưởng Hua Luen Việt Nam
 
 
 
 
Hoàn thiện công trình nhà xưởng Hua Luen Việt Nam
 
 

 

Hoàn thiện công trình nhà xưởng Hua Luen Việt Nam