Hoàng Trung Quân

Hoàng Trung Quân

NHÀ XƯỞNG CỐNG LY TÂM THẠNH PHƯỚC

Công trình: XƯỞNG BÊ TÔNG THẠNH PHƯỚC 

HẠNG MỤC: NHÀ XƯỞNG CỐNG LY TÂM THẠNH PHƯỚC

 

       Công ty CP Đầu tư xây dựng 3-2 vừa có Nghị quyết thông qua việc triển khai Dự án Đầu tư xây dựng công trình Xưởng bê tông Thạnh Phước với tổng mức đầu tư là 151,788 tỷ đồng.

 

   

    Xưởng bê tông Thạnh Phước chủ yếu sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao. 

 

    Công suất thiết kế hàng năm của Xưởng là 50.000 cống bê tông các loại; 2.200 m3 sản phẩm cấu kiện bê tông khác; 18,5 triệu viên gạch không nung các loại. 

                                                                                                                             

 

 

 

      Nhà Xưởng Cống Ly Tâm Thạnh Phước là loại nhà làm bằng các cấu kiện bằng thép và được Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Xây Dựng Hoàng Trung Quân chế tạo và lắp đặt theo bản vẽ kiến trúc và kỹ thuật đã chỉ định sẵn.

               

 Lắp đặt bulon móng nhà xưởng Cống Ly Tâm Thạnh Phước

 

 

Lắp đặt khung kèo thép nhà xưởng Cống Ly Tâm Thạnh Phước

 

 

Hoàn thiện nhà xưởng Cống Ly Tâm Thạnh Phước

 

Quá trình làm ra sản phẩm hoàn chỉnh (có kết hợp các bước kiểm tra và quản lý chất lượng) được trải qua 3 giai đoạn chính:
- Thiết kế.
- Gia công cấu kiện.
- Lắp dựng tại công trình. 
Toàn bộ kết cấu thép có thể sản xuất đồng bộ sẵn rồi đưa ra công trường lắp dựng trong thời gian khá ngắn.