Hoàng Trung Quân

Hoàng Trung Quân

Công trình nhà máy Z756. Chủ đầu tư Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Phú Lộc Phát.

Công trình nhà máy Z756. Chủ đầu tư Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Phú Lộc Phát.