Hoàng Trung Quân

Hoàng Trung Quân

Công trình: XƯỞNG BÊ TÔNG THẠNH PHƯỚC Hạng mục: Cổng trục 10T + 10T, chiều cao nâng 6m, khẩu độ 15m. Số lượng: 4 Bộ Cổng trục 10T....
Công trình: XƯỞNG BÊ TÔNG THẠNH PHƯỚC Hạng mục: Cổng trục 10T, chiều cao nâng 6m, khẩu độ 15m. Số lượng: 4 Bộ Cổng trục 10T.